Lithuania

Lietuvos nacionalinis muziejus, The National Museum of Lithuania

The National Museum of Lithuania

 • Arsenalo g. 1, Vilnius 01143
 • +370 5 262 9426
 • 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1026 More info

The Akropolis shopping mall

 • Ozo g. 25, Vilnius
 • +370 5 249 2879
 • 0-1, 1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
983 More info
The Bastion of the Vilnius Defensive Wall, Lithuania

The Bastion of the Vilnius Defensive Wall

 • Bokšto g. 20, Vilnius
 • +370 (5) 261 21 49
 • 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1039 More info
The Belmonto landscape garden in Vilnius, Lithuania

The Belmonto landscape garden

 • Lakūnų g. 29, Vilnius
 • +370 610 00009
 • 0-1, 1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1002 More info
The Cathedral of Vilnius, Lithuania

The Cathedral of Vilnius

 • Šventaragio g., Vilnius
 • +370 5 261 1127
 • 0-1, 1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1073 More info
The Church Heritage Museum in Vilnius, Lithuania

The Church Heritage Museum

 • Šv. Mykolo g. 9, Vilnius
 • +370 5 269 7803
 • 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1078 More info
The Corn Maze next to Vilnius, Lithuania

The Corn Maze

 • Vilnius-Trakai Road 16 km
 • +370 675 40968
 • 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1119 More info
The Customs Museum in Vilnius, Lithuania

The Customs Museum

 • Jeruzalės g. 25, Vilnius
 • +370 5 279 63 46
 • 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
982 More info
The Energy and Technology Museum in Vilnius, Lithuania

The Energy and Technology Museum

 • Rinktinės g. 2, Vilnius
 • +370 5 278 2085
 • 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1024 More info
The Gedimino Tower in Vilnius, Lithuania

The Gedimino Tower

 • Arsenalo g. 5, Vilnius
 • +370 5 261 7453
 • 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1032 More info
The Gnomes World cafe with a playzone in Vilnius, Lithuania

The Gnomes World cafe

 • Laisvės pr. 88, Vilnius
 • 8 607 10000
 • 0-1, 1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1084 More info
The Lithuanian Art Musum in Vilnius, Lithuania

The Lithuanian Art Musum

 • Didžioji Str. 4, Vilnius
 • +370 5 262 80 30
 • 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1017 More info
The Lithuanian National Opera and Ballet Theatre in Vilnius, Lithuania

The Lithuanian National Opera and Ballet Theatre

 • A. Vienuolio g. 1, Vilnius
 • +370 5 262 0727
 • 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1001 More info
The Money Museum in Vilnius, Lithuania

The Money Museum

 • Totorių g. 2, Vilnius
 • +370 5 268 0337
 • 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1018 More info
The Museum of Applied Art in Vilnius, Lithuania

The Museum of Applied Art

 • Arsenalo g. 3A, Vilnius
 • +370 5 262 8080
 • 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1095 More info
The National Gallery of Art in Vilnius, Lithuania

The National Gallery of Art

 • Konstitucijos pr. 22, Vilnius
 • +370 5 219 5960
 • 7-10, 11-15, 16-18, For parents
995 More info
The New Arsenal, a part of the National Museum of Lithuania in Vilnius

The New Arsenal

 • Arsenalo g. 1, Vilnius
 • +370 (5) 262 94 26
 • 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1047 More info
The Old Arsenal, a part of the National museum of Lithuania in Vilnius

The Old Arsenal

 • Arsenalo g. 3A, Vilnius
 • +370 (5) 262 94 26
 • 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1057 More info
The Ozas shopping mall in Vilnius, Lithuania

The Ozas shopping mall

 • Ozo g. 18, Vilnius
 • +370 5 210 0151
 • 0-1, 1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1105 More info
The Pavilnis park in Vilnius, Lithuania

The Pavilnis park

 • Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilnius
 • +370 5 272 9834
 • 0-1, 1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
969 More info
The Police Museum in Vilnius, Lithuania

The Police Museum

 • Saltoniškių g. 19, Vilnius
 • +370 5 271 99 52
 • 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1080 More info
The Radziwill Palace, an art gallery in Vilnius, Lithuania

The Radziwill Palace

 • Vilniaus g. 24, Vilnius
 • +370 5 262 0981
 • 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1057 More info
The Railway Museum in Vilnius, Lethuania

The Railway Museum

 • Geležinkelio g., 16, Vilnius
 • +370 5 269 3741
 • 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1011 More info
The Russian Drama Theatre of Lithuania in Vilnius

The Russian Drama Theatre of Lithuania

 • Jono Basanavičiaus g. 13, Vilnius
 • +370 5 262 7133
 • 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
981 More info
The Theatre, Music & Film Museum in Vilnius, Lithuania

The Theatre, Music & Film Museum

 • Vilniaus g. 41, Vilnius
 • +370 5 262 2406
 • 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1913 More info
The Toy Museum in Vilnius, Lithuania

The Toy Museum

 • B. Radvilaitės g., Vilnius
 • +37060400449
 • 0-1, 1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1076 More info
The Uno adventure park in Vilnius, Lithuania

The Uno adventure park

 • Lizdeikos str. Antakalnis district, Vilnius
 • +370 602 32366
 • 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1108 More info
The Vichy waterpark in Vilnius, Lithuania

The Vichy waterpark

 • Ozo str. 14 C, Vilnius
 • +370 5 211 1115
 • 1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1039 More info
The Vilnius Art Gallery, Lithuania

The Vilnius Art Gallery

 • Didžioji g. 4, Vilnius
 • +370 5 212 4258
 • 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1112 More info
The Vilnius TV Tower, Lithuania

The Vilnius TV Tower

 • Sausio 13-osios g. 10, Vilnius
 • +370 5 252 5333
 • 0-1, 1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1072 More info
The Vilnius University Botanical Garden, Lithuania

The Vilnius University Botanical Garden

 • Kairėnų g. 43, Vilnius
 • +370 5 219 3139
 • 0-1, 1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
961 More info
The Vilnius University

The Vilnius University's St. Johns' Church Bell Tower

 • University st. 3, Vilnius
 • 0-1, 1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1003 More info
The Vingio park in the centre of Vilnius, Lithuania

The Vingio park

 • M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius
 • 0-1, 1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1020 More info
The X-Planet entertainment park in Vilnius, Lithuania

The X-Planet entertainment park

 • Ozo g. 18, Vilnius
 • +370 5 240 5010
 • 1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-18, For parents
1123 More info